Vzdušný prostor

Vzdušný prostor můžeme rozdělit do 4 základních tříd. Je to: C, D, E, G

G -  Vzdušný prostor třídy G  je od země do 1000 ft (stop). Jako VFR nepodléhá letovému povolení a není požadováno rádiové spojení s řídícím. Pro IFR lety je tento prostor zakázaný.

E - Vzdušný prostor třídy E  sahá do letové hladiny FL95. Podobně jako u vzdušného prostoru třídy G i tady lety za VFR nepodléhájí letovému povolení a není požadováno rádiové spojení s řídícím. Lety za IFR musí být ve spojení s řídícím a podléhají letovému povolení. V této vzdušné třídě se také nachází tzv. převodní výška respektivě převodní hladina. Převodní výška v ČR je standartně 5000 stop. Převodní hladina závisí na hodnotě QNH. Jestli-že je QNH 1013 a vyšší poté je převodní hladina FL50. Pokud je QNH 1013 a nižší, pak je převodní hlasina FL60.

D - V této třídě lety za VFR i IFR musí být ve spojení s řídícím a podléhají letovému povolení. Zajišťování rozstupů pro VFR lety se nezajišťuje.

C - V této třídě lety za VFR i IFR musí být ve spojení s řídícím a podléhají letovému povolení. Zde jsou zajišťovány rozestupy i pro VFR lety.


Tlak a výška

Výška a s tím související tlak je jeden z nejdůležitějších parametrů letu. Správné nastavení tlaku je především důležité pro řídící, abychom se jim zobrazovali ve správné výšce.

 • QNH – je tlak přepočítaný na hladinu moře. Tudíž, když nastavíme tento tlak na výškoměru bude nám ukazovat nadmořskou výšku letiště (za předpokladu, že stojíme pevně na letišti)
 • QFE – je tlak, který ukazuje výšku nad letištěm. Jestli-že nastavíme výškoměr na QFE bude nám výškoměr ukazovat na letišti nulovou výšku. Tento tlak se používá jen zřídka.
 • QNE – (standartní tlak) 1013 hektopaskalů.

  Převodní hladina

  U vzdušného prostoru třídy E jsem se zmiňoval o tzv. převodní hladině. Už víme, že existuje převodní výška a převodní hladina a kde se nachází (viz Vzdušná prostor E).

  K čemu nám vlastně převodní hladina slouží? Převodní hladina je místo, kdy na výškoměru nastavujeme standartní tlak ( QNH 1013 ). Pod převodní hladinou používáme QNH danného letiště / oblasti, který získáme z metaru. Nad převodní hladinou používáme vždy standartní tlak – 1013.

  Letová hladina / stopy (feety)

  Na závěr si dovolím malou poznámku. Výšku ve stopách neboli feetech říkáme do 5000 stop. Letovou hladinu říkám od FL 60.

  FL 80 = 8000 stop

  FL 100 = 10 000 stop

  FL 120 = 12 000 stop

  FL 660 = 66 000 stop -  maximální výška v ČR