Let po okruhu – česká frazeologie

Pilot: Mošnov věž, OK MAR, dobrý den

ATC: OK MAR, mošnov věž vysílejte (dávejte)

Pilot: Cesna 172 po spuštění na centrální odbavovací ploše, žádáme letové povolení za VFR let po okruhu, informace (např.: hotel) na palubě, QNH (např.: 1012)

ATC: OK MAR jste povolen na sérii letových okruhů, info… (dráha k používání, jaké okruhy, odpočítávač, QNH)

Pilot: zopakovat …. dráha k používání, levé okruhy, odpočítavač, QNH  OK MAR

ATC: Zopakováno správně, oznamte připraveni k pojíždění

Pilot: Připraven k pojíždění

ATC: OK-MAR pojíždejte na vyčkávací místo dráhy 04 po Foxtrot, Delta

Pilot: zopakovat … pojíždím na vyčkávací místo dráhy 04 po Foxtrot, Delta OK MAR

Pilot: Mošnov věž, OK-MAR na / před vyčkávacím místem dráhy 04, připraven k odletu

ATC: OK-MAR vstupte na dráhu 04, dráha 04 vzlet povolen, vítr xxx°xx uzlů

Pilot: opět zopakujeme … vstupujem na dráhu 04, dráha 04 vzlet povolen OK MAR (údaje o vítru opakovat nemusíme)

Vzlítneme a hlásíme se až v poloze po větru (první hlásná pozice)

Pilot: OK MAR v poloze po větru levého okruhu dráhy 04, žádáme pevné přistání (zde se může vyskytnout více variant, např: nízký průlet, letmé přistání a vzlet. Také můžeme zažádat o přesun do různých částí CTR, popřípadně úplné upuštění CTR)

ATC: Povolí, změní či zakáže … OK-MAR  přistání na dráhu 04 povoleno vítr xxx°xx uzlů (v tomto případě už máme povolení přistát, proto se na finále už nehlásíme) // OK-MAR pokračujte na finále dráhy 04 (prozatím přistání nemáme povolené! Na finále se musíme ohlásit.)

Pilot: zopakujeme … Dráha 04 přistání povoleno OK-MAR / Pokračujeme na finále dráhy 04 OK MAR

Jestli-že dostaneme povolení, přistaneme a prvním nejvhodnějším výjezdem opustíme dráhu.

Pilot: OK-MAR, dráha 04 volná, přes Čárlí

ATC: OK-MAR pojíždejte na severní odbavovací plošinu po Čárlí a Foxtrot

Pilot: pojíždím na severní odbavovací plochu po Čárlí a Foxtrot OK-MAR

Pilot: OK-MAR dorazili jsme severní odbavovací plošiny, děkujeme za řízení, naslišenou

ATC: Změna frekvence schválena, děkujem za prvoz

Let po okruhu – anglická frazeologie v přípravě …

Pilot: Mošnov Tower, OK-MAR Good evenig

ATC: OK-MAR, Mošnov Tower, Good evening – Go ahead

Pilot: Cesna 172 on north appron after start up, request ATC clearence for VFR flight for circuits, information ECHO on board, QNH 1024

ATC: OK-MAR, information ECHO correct QNH 1024, OK-MAR you cleared for local flight,  runway 2-2, left hnad circuit, squawk 3-3-4-5

Pilot: I am cleared for left hand circuits RWY 2-2, set squawk 3-3-4-5 OK-MAR

ATC: Readback correct, you will call ready for taxi

Pilot: Ready for taxi

ATC: OK-MAR Taxi to holding point RWY 2-2 via taxiway F and A

Pilot: Taxing to holding point RWY 2-2 via taxiway F and A, OK-MAR

Pilot: OK-MAR on holding point RWY 2-2, ready for depature

ATC: OK-MAR Line up RWY 2-2, RWY 2-2 cleared for take off, wind xxx°xx knots

Pilot: Lining up RWY 22, RWY 22 cleard for take off, OK-MAR

Pilot: OK-MAR after depature

Pilot: OK-MAR on downwind  right/left hand circuit RWY 2-2, request full stop landing / touch and go / low pass

ATC: OK-MAR continue to final RWY 2-2 or RWY 2-2 cleared to land, wind xxx°xx knots

Pilot: Continue to final RWY 22 OK-MAR  or RWY 2-2 cleared to landing OK-MAR

Pilot: OK-MAR on final RWY 22

ATC: RWY 2-2 cleared to land, wind xxx°xx knots

Pilot: RWY 2-2 cleared to landing OK-MAR

Pilot: OK-MAR RWY 2-2 vacated via C

ATC: Taxi to north appron via C adn F

Pilot: Taxing to north appron via C and F OK-MAR

Pilot: OK-MAR on block, good bay

ATC: OK-MAR frequency change approved, bay

Na závěr jedna poznámka: Jestli-že něco potvrzujete nebo opakujete nezapomeňte na konec říct svojí volačku.