Správně vyplněný letový plán je jednou z nejdůležitějších věcí. Letový plán je důležitý jednak pro řídící, aby věděli a znali naše úmysly. Navíc na síti IVAO nemůže letět bez letového plánu. Po nějaký době by vás to vyhodilo ze serveru. Probereme si tedy co jednotlivé položky znamenají

7 aircraft ident - Vaš volací znak (volačka) např: OKMAR

8 flightrulesPodmínky za kterých poletíme

    IFR (I) – instrument flight rules (let řízený počítačem)
    VFR (V) – visual flight rules (let, kdy se řídíme podle našich zkušeností, řídíme se podle různých orientačních bodů na zemi, např: Města, řeky, rybníky, železniční tratě, atd.)
    IFR/VFR (Y) – IFR changing to VFR (začínáme za IFR a končíme VFR)
    VFR/IFR (Z) – VFR changing to IFR (začínáme VFR a končíme IFR)

Type of flight - Typ letu

S – Scheduled air transport (Pravidelná letecká doprava)

N – Non-scheduled air transport (Nepravidelná letecká doprava)

G – General Aviation (všeobecné letectví)

M – Military (Vojenský let)

X – Others (Ostatní)

9 numberPro kolik letadel je letový plán určen. Standartně 1. (Pozor na lety ve formaci viz zde)

Type of aircraft - Typ letadla s kterým poletíme

Wake turbulence cat. - kategorie turbulence v úplavu.

Představte si, že vzduchem proletí několika tunové letadlo. Co se stane se vzduchem ? Vlivem průletu se vytvoří vzdušné víry, které mohou následujícímu letadlu způsobit trochu komplikace. Samozřejmě pokud to bude nějaké ifrové letadlom tak to sním skoro ani nehne, ale pokud by tam letěla malá cesnička, tak by to sní mohlo pěkně zamávat.

Je to tedy především informace pro řídící, jaký mají dát rozestupy mezi jednotlivými přístání / vzlety

L – light (vzduch který je téměř bez vzdušných vírů – turbulencí)

M – medium (vzduch který je středně rozvířen především od IFR letadel)

H – Heavy (vzduch který je hodně rozvířen především od IFR letadel)

10 equipment - Zde zaškrtneme co má naše letadlo k dispozici a co dokážeme ovládat!

13 depature aerodrome - Odletové letiště např: LKTB

Departure time - Předpokládaný čas odletu např: 1303 respektivě čas kdy bychom měli zahájit pojíždění

-pozor na odčítání času – letní čas – 2 hodiny, zimní čas -1 hodina

15 crusing speedPředpokládaná rychlost letu, není to maximální! + vybereme v jakých jednotkách rychlost udáváme K – Km/h, M – jednotka mach, N – uzly např.N | 0090

Level - letová hladina letu

- F ve stofkách stop, A ve stofkách stop, S v desítkách metrů , M v desítkách metrů. Pro VFR lety je vhodné nastavovat VFR, k VFR se už letová hladina nepíše.

Route - Zde vypíšeme trať po které poletíme, popřípadně změny rychlosti a letové hladiny. Pokud se budeme pohybovat v CTR letiště, stačí napsat ouze DCT

Destination aerodrome - Cílové letiště např: LKMT

Total EET - Předpokládaný čas letu

Altn aerodrome / 2nd altn aerodrome - Nouzové letište pro přistání, kdybychom z jakéhokoliv důvodu nemohli přistát na našem primárním letišti

18 other information - Zde můžeme psát další informace, například: začátečník, mluvte pomalu prosím, AIRAC 1014, Calsing Fischer

19 endurence - Čas, jak dlouho jsme schopni se udržet s letadlem ve vzduchu. Jinými slovy, na jak dlouho máme palivo.

Person on board - Kompletní počet osob na palubě – poádka + cestující

Pilot in command - Jméno pilota

Aircraft color and markings (MTL) - Společnost / barva letadla (např: Fischer, Travel service, CSA, KLM, atd. )

Pokud máme všechno vyplněný, tak stačí jen kliknout na SEND FPL , tím se letový plán odešle řídícímu a my už můžeme spokojeně letět. Jestli-že chcete něco změnit, stačí danou položku upravit a znovu dát SEND FPL