Jednotlivé stanoviště letového provozu

DELIVERY (DEL) - Toto stanoviště vydává letové povolení, schvaluje spouštění motorů. Je to první stanoviště , které se volá. (např: LKPR_DEL )

GROUND (GRD) - Jak už z názvu vypovídá, toto stanoviště povoluje pilotům vytlačení neboli pushback,  pojíždění po letišti. ( např: LKTB_GND, LKPR_GND )

TOWER (TWR) - Tower neboli věž povoluje vstup na dráhu, vzlet, přistání ( např.: LKMT_TWR )

APPROACH (APP) - Approach- radar. Řídí oblast kolem letiště (např.: OSTRAVA RADAR )

LKAA_CTR - Praha radar – Toto stanoviště řídí kompletně celou Českou Republiku. Někdy je možno rozdělit ČŘ na půl …. ( LKAA_E_CTR, LKAA_W_CTR )

LKHN_I_TWR - Informační služba. LKAA_FSS je informační služba pro Prahu

Nyní jste se mohli podívat, jaký všechny stanoviště máme. Ale ne každý letiště má všechny. Jediný letiště v ČR, který má všechny stanoviště je Praha – Ruzyně (LKPR). Má radat, věž, ale i také ground a delivery. Ostatní větší letiště, jako Brno – LKTB, Ostrava – LKMT, Karlovy Vary – LKKV, Pardubice – LKPD  mají pouze radar a věž. Dále tu máme, malá aeroklubová letiště, který mají tzv. informační službu – značeno: neco_I_TWR (např: LKHN_I_TWR).

Představ te si letiště, které má radar i věž, například Brno (LKTB). Může se stát (Na IVAU je hodně často – spíš bych řekl, že jen občas jsou online oba dva dohromady), že jedno z řídících stanovišť chybí. Co se v takovém případě děje ? Vždycky když chybí nějaké stanoviště, tak jeho úlohy přebírá první, které stojí nad ním (je nadřízené). Jinými slovy, pokud je pouze radar, tak veškeré úkony provádí on – letové povolení, pohyb po letišti, vstup na dráhu a vzlet, řízení provozu okolo letiště.


Frekvence některých letišť

Praha Ruzyně (LKPR)

Frekvence DELIVERY: 120.050 MHz – (RUZYNĚ DELIVERY)
Frekvence GROUND: 121.9 MHz -(RUZYNĚ GROUND)
Frekvence TOWER: 118.1 MHz -(RUZYNĚ TOWER)
Frekvence APPROACH: 127.575 MHz -(PRAHA RADAR)
Frekvence DEPARTURE: 120.525 MHz – (PRAHA RADAR)

Brno Tuřany (LKTB)

Frekvence TOWER: 119.6 MHz – (TUŘANY TOWER)
Frekvence APPROACH: 119.1 MHz – (BRNO RADAR)

Ostrava Mošnov (LKMT)

Frekvence TOWER: 120.8 MHz – (MOŠNOV TOWER)
Frekvence APPROACH: 125.1 MHz – (OSTRAVA RADAR)

Karlovy Vary (LKKV)

Frekvence TOWER: 121.225 MHz – (KARLOVY VARY TOWER)
Frekvence APPROACH: 119.950 MHz – (KARLOVY VARY RADAR)

Pardubice (LKPD)

Frekvence TOWER: 121.250 MHz – (PARDUBICE TOWER)
Frekvence APPROACH: 127.650 MHz – (PARDUBICE APPROACH)

Přerov (LKPD)

Frekvence TOWER: 119.750 MHz – (PŘEROV TOWER)
Frekvence APPROACH: 127.775 MHz – (PŘEROV APPROACH)

Kunovice (LKKU)

Frekvence TOWER: 120.1 MHz – (KUNOVICE TOWER)